Smetana - smíšený pěvecký sbor

Pěvecký sbor Jičín

Zpívající členové a také zpívající umělecký vedoucí  pan Vítězslav Čapek

slider2018-7

Vítězslav Čapek (* 18.3.1951 v Jičíně)

 V roce 1979 absolvoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, obor učitelství na LŠU. V letech 1979-1990 učitel na LŠU, 1990-1995 ředitel ZUŠ v Turnově. Po roce 1998 prodejce hudebních nástrojů. V roce 1980 zahájil činnost sbormistra u smíšeného pěveckého sboru A. Dvořák v Turnově. V roce 1987 založil vlastní smíšený sbor Musica Fortuna. S tímto tělesem absolvoval několik festivalů a téměř 200 koncertů a vystoupení jak v ČR, tak i v mnoha zemích Evropy. Od března 2009 navázal spolupráci se smíšeným pěveckým sborem Smetana a čas ukáže … A čas ukázal, že je člověkem na svém místě. Konkrétněji, pod jeho poctivým odborným vedením se sbor zdokonaluje a svým posluchačům může nabídnout pestrý a atraktivní projev.

SLOŽENÍ SBORU:

BAS: Vladimír Jelínek, Fanda Zachoval, Dušan Pour, Marek Vávra,
TENOR: Marcela Havelková, Maruška Benešová, Daniel Sudík, Jan Sochor, Jan Slouka, Martin Procházka, Mirka Nekvasilová
ALT: Lída Tmějová, Qěta Hynková , Katka Prachařová, Mirka Holcová, Iveta Kastlová,  Dáša Zachovalová,   Eva Havelková, Gábina Paulová, Jana Jarolímková, Petra Voltrová, Tereza Rotterová,
SOPRÁN: Maruška Jelínková, Věra Brixí, Věra Kyselová, Lenka Ulvrová, Jitka Tobiášová, Tereza Houfková, Marta Řezníčková, Vlasta Bočková (MD), Katka Šulcová, Eliška Rusová,  Anna Hujová, Hana Kalinová, Tereza Nosková, Jana Ježková , Renata Fantová

Historie V českých zemích se zpívalo vždycky a v Jičíně tomu nebylo jinak. Zpívalo se doma, v kostele, na poli, na ulicích, v hospodách i sálech osvětových besed. Zpívalo se u kolébky, při slavnostech, při práci a zpěv nechyběl ani na poslední cestě člověka. Písnička jej prostě doprovázela všude.


Byl krásný zimní den a v kalendáři se psal 3. únor 1895. Na Valdické bráně právě odbily dvě hodiny odpoledne. V zasedací místnosti jičínské radnice se sešlo 29 mužů. Účelem jejich setkání bylo založit zpěvácký spolek „Smetana“. Před přítomné předstoupil pan advokát Dr. Volf a schůzku zahájil krátkým, vřelým projevem, ve kterém popřál novému spolku mnoho zdaru …

V roce 1939 byla tradice přerušena světovou válkou. Spolek se neprobudil ani ve dnech vítězství nad fašismem a po nástupu komunistické diktatury odmítl začlenění do ROH. Teprve v roce 1963 zaznamenává historie pokus o oživení, ale ani ředitel Hudební školy v Jičíně neuspěl.

V roce 1977 se pokouší o obnovu pěveckého spolku mladá ambiciózní učitelka Ivana Hanzlová. Její láska k hudbě a ke zpěvu ji snad k tomu předurčily a její snaha slavila vítězství. Oslovila několik žen a postupně se jí podařilo utvořit ženské pěvecké těleso. A tak nastává zajímavá věc. Původně mužský pěvecký sbor, jenž se později formoval jako smíšený, končí (vlastně opět začíná) jako sbor čistě ženský.

© 2013 - 2022, Smetana - smíšený pěvecký sbor Jičín. Created by David Sedlák a Marta Řezníčková :-)